Wetenschappers en hun theorieen

Voor informatie over specifieke deelgebieden raad ik u aan om bij [links] de sites te volgen die onder 'webdirectories' vallen. Bij de meeste sites staan de diverse disciplines vermeld.

Links voor het grote publiek

www.diekstra.com
Site opgedragen aan Rene Diekstra, maar gaat over psychologie in het algemeen. Bevat een interessant forum.

Personen

Snuffelbak
Dit is een rubriek bestemd voor de surfer die ge´nteresseerd is in korte nieuwssprokkels (met mogelijkheid om zich uitvoeriger te documenteren), in praktische weetjes, in een luimige site of tekst."

Classics in the history of Psychology
Classics in the History of Psychology is an effort to make the full texts of a large number of historically significant public domain documents from the scholarly literature of psychology and allied disciplines available on the World Wide Web.

KlinPsy Psych-index
Zoek je links over een wetenschapper? Deze site biedt de meest complete lijst van links naar wetenschappers in de psychologie

FlowNetwork
Een pagina voor het uitwisselen van ideeen en ervaringen die te maken hebben met de Flow - theorie van Mihaly Csikszentmihalyi

FreudNet
Site over Freud en psycho-analyse

The Classical Rorschach
Site over Rorschach en zijn vlekkentest

Therapieen

Rational Emotive Behavior Therapy
Informatie over deze therapie en de grondlegger hiervan, Albert Ellis

Verschillende stromingen

Social Psychology Network
De grootste database over sociale psychologie op het internet met meer dan 5000 links.#

Psychcom-research
Centrum in Belgie die psychologische know-how een stapje vooruit wil met onder meer het referentieel denk- en werkmodel.

Pscyhofarmacologie
Veel informatie over psychofarmacologie

Cognitieve wetenschappen en psychologie
Een index voor Internetbronnen die gaan over research van cognitieve wetenschappen en psychologie

Neuropsychologie
Informatie en links over dit vakgebied

Gestalt Theorie
Door de Society for Gestalt Theory and its applications

Internet Survival Guide of Industrial & Organizational Psychology
Bevat links voor Human Resource Management, Organisatie Psychologie, Statistiek en Methodologie

Index met vele wetenschappelijke termen

World Database of Happiness
Veel informatie over geluk in verschillende landen

NISSO
Website van het Nederlands Instituut voor voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek

Psychology of Religion Pages
Voor mensen die geinteresseerd zijn in psychologische aspecten van religeuze gedachten en gedrag. Het doel is om je een idee te geven wat psychologen hebben onderzocht en uitgevonden over religieuze gedachten en gedrag."

Het Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie (ADNP)
Deze instelling verzamelt, beheert en verstrekt informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van de psychologie en de pedagogiek in Nederland.

Goeroe's

Deepak Chopra

Goeroe-galerij van Intermediair

Algemene links over wetenschap

Wetenschapslinks van de Volkskrant
Met onderaan de rubriek "Enkele vindplaatsen van wetenschap op het web"

Nature

Informatie voor studenten

Op het internet is veel studiemateriaal te vinden voor psychologiestudenten.

Site van Prof. G. Boeree.
Hij heeft diverse syllabi op het internet gezet, zoals over de theorieen van diverse wetenschappers., kwalitatieve methoden en Inleiding Sociale psychologie

Studie materiaal van John J. Horan
Ook hier veel informatie van een hoogleraar