Psychologische testen

Veel plezier met deze testen, maar bedenk dat de waarde van IQ- en EQ-testen, zelfs als ze met professionele begeleiding worden gedaan, ter discussie staan. (Zie bijv. de nieuwsgroep nl.wetenschap voor deze discussie)

Intermediair Testpagina
Een overzicht van het weekblad Intermediair met diverse IQ- en stresstesten en links

The Keirsey Temperament Sorter
Een andere test gebaseerd op Jung Typeringen, maar met een beschrijving van de uitkomst

Enneagram Personality Dynamics
Pagina met enneagram-test en achtergrondinformatie

Links naar diverse testen

Links naar IQ-testen

123test.nl
Verschillende testen op veel gebieden!